Self-Service - Leden
Omgeving voor de stembureauleden


Als lid kunt u voorafgaand aan de dag van de verkiezing uw beschikbaarheid doorgeven. U wordt middels een e-mail bericht uitgenodigd om uw beschikbaarheid door te geven.

Stemhulp
Omgeving voor het stembureau


Het stembureau doorloopt met behulp van de stemhulp alle processen van de verkiezingsdag. Met de communicatie onderdelen heeft de gebruiker direct contact met de gemeente.